Projev Petra Pitharta na setkání se spolkovým prezidentem Joachimem Gauckem (7. kvěna 2014)

Petr Pithart na setkání se spolkovým prezidentem Joachimem Gauckem hovořil o otázce lidských práv a podpoře tibeťanů, v kontextu závazku české vlády vůči Pekingu.

Přepis projevu najdete na:

http://www.vaclavhavel-library.org/cs/index/novinky/708/projev-petra-pitharta-na-setkani-se-spolkovym-prezidentem-joachimem-gauckem-7-kvena-2014