Obnova kláštera

Novinky k projektu obnova tibetského kláštera (2010)

V roce 2010 navštívíli členové občanského sdružení klášter Ralung aby společně s místní komunitou mnichů probrali priority dalšího pokračování projektu. Zástupci mnišské komunity vyjádřili následující priority pro nejbližší měsíce:

1) Požádat o dotaci na minibus aby mohli podpořit větší návštěvnost kláštera tibetskými poutníky.

2) Začít výstavbu nové společné shromažďovací síně (dukhang).