O Potale

Co je Potala

Snad nejznámější tibetská stavba – sídlo dalajlamů Potála v tibetském hlavním městě se za více než tři sta let své existence stalo téměř synonymem Lhasy, symbolem hlavního města Tibetu i celé země. Počátky historie Lhasy sahají do období 7.–9. století, kdy za vlády králů jarlungské dynastie došlo k sjednocení a rozmachu tibetské říše. První palác na Marpori čili Červeném pahorku postavil už v 7. století král Songcän Gampo, který do Lhasy přenesl své sídlo.

Kdo jsme

Potala, o.p.s. je obecně prospěšná společnost (nevládní nezisková organizace), která vznikla zápisem u Městského soudu v Praze dne 21.4.2015 transformací z občanského sdružení. Společnosti bylo přiděleno IČO 22664726. Zakladatelem společnosti je PhDr. Zuzana Ondomišiová. Společnost sídlí na adrese Horovo nám. 3/1075, 180 00 Praha 8.

Naší hlavní činností je

  • podporovat a šířit poznání z oblasti historie, kultury a způsobu života tradičních společností, zejména tibetského etnika a tibetské kulturní oblasti;
  • přispívat k uchování, ochraně, podpoře a rozvoji tradičních kultur, zejména dědictví tibetské kultury, propagovat jejich přínos současnému světu a kulturní výměnu;
  • v rámci rozvojové pomoci podporovat tibetské etnikum v Tibetu i exilu v oblasti vzdělání, náboženství, ekologie, soběstačnosti a pracovní konkurenceschopnosti;
  • hájit kulturní, sociální a ekonomické zájmy příslušníků tradičních společností, zejména tibetského etnika, a zasazovat se o dodržování základních lidských práv v zemích a oblastech, kde žijí.

Životopis Potaly

Potala začala svou činnost ve formě nadačního fondu v roce 1998.

Původním záměrem založení neziskové organizace bylo pomáhat Tibeťanům v exilu. Zaměřovali jsme se především na vzdělání, proto se jedním z prvních projektů stala podpora Tibetské dětské vesničky Suja/Bir nedaleko Dharamsaly, který trvá až dodnes. Právě tuto TDV jsme zvolili po konzultacích s ústředím TDV v Dharamsale, protože byla místem pobytu nových uprchlíků z Tibetu – spíše starších dětí a mládeže, kteří potřebovali získat základní jazykové a praktické vzdělání důležité pro jejich další život v exilu. Později se přidaly i další projekty pomoci přímo v Tibetu – jedním z prvních bylo navázání spolupráce s Projektem pro nevidomé v Tibetu.

 

Media o Potale

Česky