Vzdělávací projekt pro tibetské nomády v oblasti Amdo – provincie Qinghai, Čína

Díky kampani „Otevírání západu“ (Xibu da kaifa), zahájené v roce 2000, se čínská vláda začala více zajímat o západní oblasti ČLR. Snahou je  začlenit provincie na západě Číny do státní infrastruktury, což má na jednu stranu přinést místním obyvatelům zlepšení jejich ekonomické situace a na druhou stranu umožnit státu lepší kontrolu těchto, až do této doby velmi odlehlých, oblastí.

Tato kampaň má velký vliv i na život tibetských nomádů, kteří obývají většinu provincie Qinghai a západ TAO (Tibetské autonomní oblasti).

S nejrůznějšími odůvodněními, např. ekologické, ekonomické a sociální důvody, jsou tito nomádi v rámci kampaně „Otevírání západu“ stěhováni do vládou nově vybudovaných sídlišť, kde se musí vzdát dosavadního způsobu života a stát se farmáři, či hledat práci jinde, např. na státních stavbách nebo se spokojit s hubeným státním příspěvkem a doufat, že tento ještě několik let vydrží.

Proti této snaze ČLR pomoci obyvatelům chudých oblastí zlepšit jejich životní úroveň by nebylo co namítnout, kdyby tato politika nebyla, tak jako je v Číně zvykem, implementována pomocí velkého skoku přes přirozený vývoj.
Výsledkem přesídlování nomádů je, že vznikají sídliště plná lidí, kteří nemají co na práci a tráví většinu dne pitím a hraním kulečníku. Museli přes noc opustit dosavadní způsob života a kromě chovu zvířat prakticky nic neumí. Nemají proto reálnou šanci se uplatnit v jiném zaměstnání, protože nemají žádné praktické vzdělání a mnoho dospělých neumí ani číst a psát a jejich čínština je ubohá. Čínská vláda nabízí těmto lidem jen velmi málo většinou neuspokojivých možností vyučit se nějakému řemeslu.

Cílem Vzdělávacího projektu pro tibetské nomády je umožnit alespoň některým z těchto lidí vyučit se nové práci a mít tak možnost založit vlastní malý podnik, či najít snadněji lépe placenou práci a získat tak nezávislost na státu a jeho příspěvku, který stát stejně hodlá vyplácet jen několik málo let.

Vzdělávací projekt má začít v okrese Zeku (provincie Qinghai), který je jednou z nejchudších oblastí Číny vůbec.
Například jedna skupina urbanizovaných nomádů se chce vyučit zednictví a založit společnou firmu. Potřebují mistra, který by je vyučil. Učitel bude placen z prostředků nashromážděných v rámci tohoto projektu. Podmínkou tohoto projektu je, že v budoucnu, podaří-li se někomu založit vlastní živnost, musí vzít alespoň jednoho studenta do učení zdarma. Tímto způsobem doufá náš Vzdělávací projekt v budoucí soběstačnost se stále menší a menší potřebou finanční podpory zvenčí.

Plánované kurzy řemesel jsou např: stavebnictví, tkaní koberců, krejčovství, kamenotepectví, případně i informatika, atd. Řemesla budou vybírána podle místních potřeb a zájmu studentů a jejich předešlých znalostí.

Pomozte nám umožnit těmto tibetským nomádům najít nový životní styl a plnoprávně se začlenit do nové čínské společnosti rychle se rozvíjejícího západu. Tradice nomádského života se rozplynou tak jako tak, můžeme však přispět k tomu, aby tito lidé dostali šanci na rovnoprávný a kvalitní život ve vlastní zemi.

Jako mohu pomoci?

Nejjednodušší je přispět jakoukoliv částkou na transparentní účet u Fio banky číslo:

2400 844 703 / 2010

Pokud si přejete podpořit výhradně tento projekt, zvolte variabilní symbol 666.

Chcete vědět více?

Koordinátor projektu:

Jarmila – jarmila@potala.cz

Projekt podporují:

Evropská cestovní pojišťovna

Humi

Geografický magazín Koktejl

 Sambarsport

Nakladatelství Svojtka