Stromy pro Tibet

Pod vlivem klimatických změn je i v tibetské oblasti Amdo (provincie Qinghai, Čína) znehodnocování stepních oblastí čím dál tím větším problémem. V celé provincii vznikají a rozrůstají se pouštní plochy, které mimojiné vytlačují obyvalete stepí. Čínská vláda se různými způsoby snaží zmírnit tyto následky, ale tento proces je velmi zdlouhavý a není prováděn všude stejně intenzivně.

Příkladem je největší poušť prefektury Hainan. Velikost celé poušti je 246790ha. 2001ha je vlastnistvím tibetské vesnice, stát se proto o tuto část nestará a nechává situaci řešit vesničany, kteří ovšem nemají dostatek prostředků. Jedna tibetská farmářská rodina se rozhodla prodat veškerá zvířata a nakoupit stromy, které ve vlhkém písku dobře rostou. Již pět let je hlavní činností této rodiny zalesňování pouště a za tu doby vysadili stromy na ploše 420ha a zabránili tak částečně rychlému rozšiřování písečné plochy.

 

Zasadit jednu sazenici stromu stojí 2,50 Kč. Pomozte v tomto boji s časem, proti písečným dunám a přispějte na nákup nových sazenic, aby se celá oblast mohla znovu zazelenat a tibetští farmáři a nomádi měli i v budoucnu kde pást svá stáda.

Jako mohu pomoci?

Nejjednodušší je přispět jakoukoliv částkou na konto sbírky Potala vedené jako transparentní účet u Raiffeisenbank číslo:

2788704036/5500

Pokud si přejete podpořit výhradně tento projekt, zvolte variabilní symbol 555.

Chcete vědět více?

Koordinátor projektu:

Jarmila – jarmila@potala.cz