Semínka budoucího Tibetu

Tento projekt byl ukončen k 30.6.2014. Všechny došlé platby po tomto datu budou využity k podpoře Tibetské dětské vesničky v Bylakuppe.

  • Podpořte tibetské děti!
  • O Tibetských dětských vesničkách                        
  • Pravidla
  • Pomozte těmto dětem
  • Děkujeme
  • Registrační formulář

Program individuální podpory dětí v Tibetských dětských vesničkách je naším hlavním finančním zdrojem, díky kterému jsme schopni se starat o výchovu a vzdělání 16 000 dětí. Mnoho z nich pochází z rodin, které jsou vystaveny brutalitě ze strany čínské moci. Každý váš příspěvek v nás posiluje pocit závazku a oddanost naší práci. Děkujeme ze srdce každému za porozumění a solidaritu v této pro nás těžké době. Nyima Thakchoe, Ústřední  kancelář pro sponzoring TDV

 

Podpořte tibetské děti! Nový projekt o. s. Potala Semínka budoucího Tibetu umožňuje všem zájemcům podporovat výchovu a vzdělání tibetského chlapce nebo dívky v Tibetských dětských vesničkách v Indii. Potala na sebe bere roli administrátora plateb a prostředníka mezi Ústřední kanceláří pro sponzoring TDV a individuálními dárci; komunikace mezi dárcem a podporovaným dítětem probíhá přímo, s pomocí pověřených osob v TDV.

Od roku 1950, kdy začala čínská okupace Tibetu, odešlo z Tibetu 135 000 lidí do Indie, Nepálu a Bhútánu. Podle odhadů Tibetské exilové vlády každý měsíc volí útěk dalších asi 350 lidí a podstupuje nebezpečnou dvouměsíční cestu přes hory. Mnozí rodiče na tuto cestu vypravují své děti, aby jim umožnili důstojné vzdělání ve vlastním jazyce a v rámci tibetské kultury.

Tibetské dětské vesničky existují od roku 1960, pod tímto názvem jsou registrovány od roku 1972. Jejich patronem je Jeho Svatost Dalajlama, který se spolu s členy své rodiny na jejich vybudování podílel a je s projektem vesniček spjatý.  Právě on nazval děti, které ve vesničkách vyrůstají, „semínky budoucího Tibetu“. V současné době jsou TDV útočištěm pro více než 16 000 dětí, které jsou sirotky nebo sem přišly složitou cestou z Tibetu z rozhodnutí rodičů.  

Tibetské dětské vesničky jsou místem vzorné a láskyplné výchovy mladých Tibeťanů a Tibeťanek i příkladem svědomitého zacházení s penězi dárců. Další informace o TDV v angličtině najdete na www.tcv.org.in

Pravidla

Po dohodě s Ústřední kanceláří pro sponzoring  TDV Potala shromažďuje finanční pomoc individuálních dárců z České republiky a posílá ji na účet TDV. Platby tedy dárci provádějí přes český účet - a mohou si je tak odečíst z daňového základu.  Na doložení daru zašle Potala každý rok  potvrzení o výši darů, pokud je to nutné, uzavře s dárcem nebo skupinou dárců (pokud sdílejí sponzorství jednoho dítěte) darovací smlouvu. Profil dítěte získá dárce hned, jakmile projeví vážný zájem o sponzorství, kontakt s dítětem může navázat po převedení první platby na účet o.s. Potala. Může si s ním dopisovat nebo ho i jet navštívit. Každý dárce je také dvakrát do roka informován dopisy z kanceláře sponzoringu příslušné dětské vesničky. Další informace se dozví z newsletteru TDV Metok, který každý dárce nebo skupina dárců dostává poštou rovněž dvakrát ročně.

Příspěvek na výchovu a vzdělání dětí v TDV je 40 USD na měsíc. Výše příspěvku prostřednictvím o.s. Potala je momentálně 850 Kč měsíčně (10200 Kč ročně). 20 % darované částky Potala použije na poplatky za bankovní převody do zahraničí, pokrytí administrativních nákladů a marketing projektu. Darovanou částku si můžete odečíst od základu daně. 

Každý dárce označí svou platbu identifikačním číslem dítěte i osobním číslem dárce, aby nedošlo k záměně. Obě čísla dostane hned, jak se pro podporu rozhodne. Více dárců může pod jedním dárcovským číslem společně podporovat jedno dítě, platba by ale měla vždy přijít z jednoho účtu (ty se ale mohou střídat). V dárcovské smlouvě, kterou Potala vystaví, budou uvedeni všichni dárci. 

Pokud jste se rozhodli stát se dárcem nebo se chcete na něco zeptat, prosím kontaktujte nás na adrese seminka@potala.cz, nebo na tel. čísle 775 156 886 nebo pomocí kontaktního formuláře.

Pomozte těmto dětem:

pro seznam dětí, které hledají podporu, klikněte zde
Děkujeme

Děkujeme Robertě Caminiti z neziskové organizace ASIA onlus se sídlem v Itálii, která podporu na dálku umožňuje, za rady při nastavení tohoto programu. Děkujeme také Nyimě Thakchoe z Ústřední kanceláře pro sponzoring TDV za podporu a zájem.

Vyplňte registrační formulář Pro registraci dárce prosím doplňte a odešlete tento dotazník. Obratem vám podrobnosti o platbě. Jméno, profil a kód vámi podporovaného dítěte obdržíte až po závazné registraci sponzorství, tedy až po obdržení první platby. Pochopte, chráníme tak nejen je, ale i jejich rodiny v Tibetu!