Poděkování ředitele TCV školy v Suja Bir v Indii dárcům z České republiky