Dolpo Ccharga - veřejně prospěšné zdravotní kliniky v oblasti Dolpo (Nepál)

Projekt nemocnice

Rádi bychom Vás pozvali ke spoluúčasti na projektu přinášejícím zdravotní péči do oblasti Dolpo, ležící v Nepálu poblíž tibetských hranic. Hlavním iniciátorem projektu výstavby a zprovoznění nemocnice poskytující bezplatnou péči zdravotní kliniky ve městě Cchaga (Tsaga) je Mänri Pönlob Rinpočhe (Menri Ponlop Rinpoche), hlavní učitel největšího kláštera tradice bön v Indii, který se zde narodil a pro nějž je toto území zemí jeho předků.

Dolpo Tsaga Welfare Healthcare Clinic bude zdarma poskytovat zdravotní péči obyvatelům Dolpa. Budou zde vyškolení zdravotníci. Tato služba bude spojením západní a tradiční tibetské medicíny a bude poskytována jak ambulantně, tak hospitalizovaným pacientům. Bude zde poskytováno nejen školení v západní a tradiční tibetské medicíně, ale také výuka hygienických návyků a první pomoci pro místní obyvatele. Výcvik praktiků umožní otevření zařízení poskytujících zdravotní péči a vzdělání usedlíkům i v dalších částech Dolpa.

V tomto regionu není v současné době dostupná žádná odborná zdravotní péče ani lékařské zařízení. Západní medicína zde vůbec neexistuje. V důsledku toho zde lidé často zbytečně trpí kvůli zdánlivě banálním nemocem či zraněním. Ženy zde umírají během porodu, další lidé v důsledku zranění, která by vyškolený personál s pomocí základního lékařského vybavení mohl úspěšně léčit.

Po dokončení bude klinika sloužit přibližně 700 obyvatelům Cchagy (Tsagy) a dalším několika tisícům obyvatel Dolpa, kteří se se západní medicínou dosud nesetkali.

Odhadované náklady na stavbu kliniky, léky a vybavení a vzdělání personálu jsou 40 000 USD. Stavba a následné kroky budou finančně zajištěny dobrovolnými dárci a charitativní činností. Obracíme se tedy na jednotlivé dárce, zdravotníky a charitativní organizace s žádostí o poskytnutí finanční podpory a teoretických znalostí pro tyto lidi, kteří potřebují Vaši pomoc.

Rozpočet tedy zahrnuje:

 

Návrh a realizace stavby nemocnice 10 000 USD
Léky, zdravotnické potřeby a nástroje 15 000 USD
Náklady na vzdělání a vyškolení personálu 15 000 USD

Prosíme Vás o podporu našeho úsilí. Přispějte obyvatelům Dolpa a nositelům starobylé kultury, kteří nemají prakticky žádný přístup k moderním lékům a západním způsobům léčení.

Podoba budovy bude navrhována s přihlédnutím k funkčnosti a také dostupnosti materiálů, které jsou na místě tradičně používány nebo mohou být na místo dopraveny na koních, jacích či vrtulníkem dle potřeby.

Léky a vnitřní vybavení nemocnice včetně zdravotnických nástrojů bude konzultováno jak s místními nepálskými lékaři, tak s profesionály ze západu. Pro tento účel bude muset být zřízen zvláštní fond, z nějž se bude hradit doplňování léků a údržba zařízení.

Náklady na vzdělání a vyškolení personálu zahrnují uhrazení studia místní mladé ženě, která právě dokončila střední školu a má vážný zájem o další studium v lékařském oboru, po jehož dokončení se bude plně věnovat práci v nemocnici a pomoci místním lidem. Náklady na studium budou přibližně 10 000 USD.

Počítá se také s vyškolením dalších zdravotnckýchch asistentů na šestiměsíčním zdravotnickém kurzu v Káthmándú. Náklady na kurz činí přibližně 1 500 USD.

Na klinice budou působit také dva tibetští lékaři, kteří ovládají tradiční medicínu a kteří budou aplikovat své postupy na jednotlivých případech a pomohou vyškolit další zájemce o tuto medicínu. Zbylé finance pokryjí cestovní náklady a malý plat pro zdravotnický personál.

S vaší pomocí se životy lidí v Dolpu výrazně zlepší. Pomozte nám zrealizovat projekt, který přinese moderní lékařskou péči do této odlehlé krajiny.

O DOLPU

Dolpo leží na okraji Tibetské náhorní plošiny na severozápadě Nepálu v Himálajské oblasti Dhaulágiri. Tato krajina je chladná a suchá, ve vyšších oblastech je tvořena holými kamenitými kopci, úzkými stržemi a širokými, jen řídce porostlými údolími. I přes svou těžkou dostupnost, vysokou nadmořskou výšku a nehostinné podnebí je Dolpo osídleno malými starobylými vesnicemi, které leží velmi daleko od sebe v odlehlých údolích. Obyvatelé Dolpa hovoří tibetsky a vyznávají tibetská náboženství bön a buddhismus a jejich kultura je úzce spjata s tibetskou kulturou.

Osídlené oblasti jsou položeny v nadmořské výšce 4000 až 5500 m.n.m.. Neuveřitelně široké panorama s hnědými vrcholky pokrytými polopouští je na obzoru ohraničeno mohutnými, zasněženými horami, z nichž většina přesahuje 6000-7000 metrů. Místní lidé jsou většinou nomádi kočující se svými jaky, kozami a ovcemi. Během krátkého léta pak obdělávají svá malá políčka, kde pěstují různé plodiny, které jim poskytují obživu po zbytek roku.

V této oblasti jsou kláštery, z nichž některé byly založeny již před několika tisíci lety. Sedla a stezky jsou lemovány vytesanými modlitebními kameny, čhörteny a modlitebními praporky. Procházíme-li touto krajinou, kráčíme prastarou kulturou, která se zachovala v nezměněné formě po staletí a zůstává stále nedotčena moderním světem. Naším cílem není tuto krajinu změnit, ale praktickým způsobem pomoci udržet její jedinečnost.

S vaší pomocí se život lidí v Dolpu výrazně zlepší. Pomozte nám zrealizovat projekt, který do této odlehlé krajiny přinese moderní lékařskou péči.

Naše pomoc

Jako mohu pomoci?

Nejjednodušší je přispět jakoukoliv částkou na konto dlouhodobých projektů Potala vedené jako transparentní účet u Fio banky číslo:

2400 844 703 / 2010

Pokud si přejete podpořit výhradně tento projekt, zvolte variabilní symbol 999.

Chcete vědět více?

Koordinátor projektu:

Martin Špimr – spimar75@yahoo.com; +420 605 851 962