Setkání s českou mniškou Tenzin Palmo

Místo: 
HIMÁLAJSKÉ CENTRUM POTALA - Horovo náměstí 3, Praha 8 - Libeň

Mahájánový trénink mysli – od sebelásky k lásce k ostatním.

„Bylo by dobré si uvědomit, že veškerá populace vesmíru se až na jednu nepatrnou výjimku skládá z těch ostatních.“ Andrew J. Holmes

Obecně přijímanou pravdou v naší společnosti je, že se musíme na prvním místě starat sami o sebe, být nezávislí a jít si za svým cílem. Ale funguje to? Přináší nám taková strategie jednání štěstí? Buddhismus učí, že vidět sama sebe jako střed vesmíru a posuzovat věci a události výlučně podle toho, co MNĚ to přinese, co JÁ z toho budu mít, není ani moudré, ani realistické. Pojďme se společně zamyslet nad tím, proč Jeho Svatost dalajlama říká, že když už chceme být sobečtí, máme být moudře sobečtí a starat se o druhé, a jak můžeme pracovat se svou myslí, aby se nám altruismus stal přirozeným.